Klachtenprocedure Steenkamp Counseling

 

We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te werken om een goede opleiding, workshop, therapie, supervisie of training voor de deelnemers te verzorgen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over onze werkzaamheden en uitvoering daarvan.

 

U kunt hierover via de e-mail contact opnemen met Elisabeth Steenkamp:

info@steenkampcounseling.nl U krijgt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Binnen dertig dagen na ontvangst van uw klacht, wordt uw klacht in behandeling genomen en ontvangt u een voorstel voor afhandeling. Bij meer tijd nodig dan de aangegeven dertig dagen, stellen wij u hiervan op de hoogte voordat de dertig dagen verstreken zijn. Tevens geven wij de verwachte duur van afhandeling aan.

 

Mocht u het niet eens zijn met ons voorstel van afhandeling van uw klacht, dan kunt u in beroep gaan bij An-i Beroepsregeling, Stoombootkade 24, 8701 KA te Bolsward. Het oordeel van An-i Beroepsregeling is bindend. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van twee jaar.

Complaint procedure Steenkamp Counseling

We do our best to work as careful as possible to ensure a good education, workshops, therapy, supervision or training for the participants. However, it may happen that you have a complaint about our approach or about our education, workshops, therapy, supervision or training courses.

 

You can contact Elisabeth Steenkamp about this by email: info@steenkampcounseling.nl You will receive confirmation of receipt of your complaint within five working days. Complaints are always treated confidentially.

 

Within thirty days of receipt of your complaint, your complaint will be processed and you will receive a proposal for handling. If more time is needed than the stated thirty days, we will notify you before the thirty days have expired. We also indicate the expected duration of processing.

 

If you do not agree with out settlement proposal, you can appeal to An-i Beroepsregeling, Stoombootkade 24, 8701 KA Bolsward NL. The judgement of An-i Beroepsregeling is binding. Complaints and the method of handling are registered for a period of two years.